ONE POCKET GROUP a.s.

 

EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) slouží k popisu a vymezení podmínek fungování webové platformy “one pocket” (dále jen „platforma OP“) umístěné na webových stránkách www.onepocket.cz .

 

Kdo jsme

Provozovatelem webových stránek, webové platformy a servisní společností je ONE POCKET GROUP a.s., IČO: 141 03 435, se sídlem Lazaretní 4298/11a, Židenice, 615 00 Brno. ONE POCKET GROUP a.s. je také zprostředkovatel ostatních služeb, které se netýkají právních služeb.

 

Naše služby

Platforma OP obsahuje několik sekcí, které můžete jako uživatel využívat. Platformu OP je umožněno využívat pouze osobě, která je uvedena ve smlouvě – potvrzení o sjednání služby. Uživatel se však může ptát i za svoje rodinné příslušníky.

 

  1. Dotaz na právníka / analýza případu

Tato služba funguje tak, že uživatel napíše dotaz prostřednictvím webové platformy OP a advokát Vám na něj odpoví. Dotazy musí týkat běžného občanského života. Odpovědi jsou poskytovány zpravidla s reakční dobou do 2 pracovních dnů, která běží od následujícího dne po obdržení / doručení dotazu. Dotaz nebo analýza případu může obsahovat max. 1800 znaků. Každá odpověď je v platformě označena tak, aby uživatel poznal, kdy odpovídá advokát a který advokát to je. Advokáti komunikují na přímo s konkrétním uživatelem a veškerá komunikace je vázána mlčenlivosti. Odpovědi z oblasti práva jsou poskytované prostřednictvím advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou, vždy tedy budete přesně vědět s kým komunikujete. Uživatel může využít 1 dotaz nebo analýzu a to každý měsíc. Nevyužité dotazy není možné přenést do dalšího měsíce. V případě, že Váš dotaz bude v rozporu s těmito podmínkami, tak Vás obsluha platformy informuje o dalším postupu.

 

  1. Kontrola smluv

Prostřednictvím platformy OP může uživatel zaslat smlouvu ke kontrole advokátovi. Advokát smlouvu posoudí a upozorní na problematické aspekty smlouvy, na co si dát pozor, případně na co ve smlouvě nezapomenout. Uživatel vždy obdrží ke smlouvě komentář.

 

Typy smluv, které uživatelům zkontrolujeme:

Nájemní smlouva k bytu / domu, Kupní smlouva k nemovitosti, Kupní smlouva k motorovému vozidlu, Smlouva o zápůjčce, Darovací smlouva, Darovací smlouva se zřízením věcného břemene, Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o provedení činnosti, Dohoda o skončení pracovního poměru

 

Služba se vztahuje na posouzení smluv mezi fyzickými osobami, případně osobami právnickými s vyloučením korporátních společností. Uživatel může využít 1 kontrolu smlouvy každý měsíc. Nevyužitou službu není možné přenést do dalšího měsíce.

 

  1. ePoradna

Každý uživatel platformy má možnost neomezeně využívat sekci ePORADNA, kde najde desítky návodů, jak v konkrétních situacích postupovat. Tyto informace byly vytvořeny pro potřeby této platformy advokátní kanceláří a jsou několikrát ročně kontrolovány tak, aby informace v těchto sekcích obsažené byly aktuální.

 

  1. Vzory smluv

Každý uživatel platformy má k dispozici vzory smluv. Ke smlouvám jsou v ePORADNĚ vytvořeny i návody, tak aby každý uživatel věděl, jak smlouvu vyplnit, co je důležité a na co si dát pozor. Vzory smluv jsou připraveny k tisku nebo vyplnění prostřednictvím počítače. Vzory smluv byly vytvořeny pro potřeby této platformy advokátní kanceláří a jsou několikrát ročně kontrolovány tak, aby byly aktuální. Každý uživatel platformy má možnost tuto sekci využívat neomezeně.

 

Jakékoliv služby v oblasti práva se vztahují pouze na území České republiky a české právo. Komunikace probíhá v českém jazyce. V případě sporu mezi dvěma uživateli využívajícími platformu OP bude každému uživateli doporučen jiný advokát, případně si vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí právní rady či jiné obdobné služby.

 

Platforma OP Vás dokáže propojit s advokáty. S ohledem na individuální povahu každého případu uvádíme, že advokát není povinen převzít Vaše právní zastoupení. Měsíční limit poskytovaných služeb je 2500,- Kč (1 hodina práce advokáta).

 

Advokáty poskytované služby nad rámec jsou:

 

  • Právní zastoupení
  • Sepsání smluv
  • Kompletní právní zastoupení při odškodnění dopravní nehody
  • Zastoupení v případě neplnění pojišťoven
  • Zastoupení v případě nebankovních půjček

 

 

Vždy něco navíc.

V platformě najdete i další funkce, které můžete využívat. Informace k jednotlivým funkcím najdete přímo v platformě. Pokud budete využívat služby, které zajišťují naši partneři, vyhrazujeme si právo vás kontaktovat nebo předat partnerům nezbytné informace, aby mohl být váš požadavek dokončen.

 

Založení účtu, zrušení účtu, odstoupení od smlouvy a platby (uživatel je současně plátce za službu)

Služba je sjednána uzavřením smlouvy – potvrzením o sjednání služby, a to v listinné či digitální podobě. Jakékoliv změny Služby je možné sjednat listinným či digitálním způsobem. Přihlašovací údaje obdrží uživatel do 2 pracovních dnů po zaplacení první platby. V případě jiného sjednání, zejména sjednání na dálku, se za okamžik sjednání služby považuje okamžik připsání první platby na náš účet.

 

Délka závazku, cena za službu, typ služby a informace o platbě jsou definované ve smlouvě – potvrzení o sjednání služby mezi uživatel a námi. Od doby, kdy je uzavřena smlouva – potvrzení o sjednání služby, Vám vzniká povinnost za službu platit.

 

Pokud neobdržíme v průběhu Vašeho závazku jakoukoliv platbu, služba Vám bude zneaktivněna a obdržíte tuto informaci na Vaši e-mailovou adresu. Budete mít 30 dní na úhradu nezaplaceného předplatného. Jakmile se dlužná platba připíše na náš účet Vaše služba bude opět aktivní. Pokud však ani v těchto 30 dnech neobdržíme platbu, bude uživateli naúčtován storno poplatek ve výši 100% zbývající ceny závazku (nejméně však 799,- Kč bez DPH) a služba Vám bude ukončena. Stejná výše storno poplatku bude uživateli naúčtována v případě neuhrazení první platby za službu do 30 dní od uzavření smlouvy – potvrzení o sjednání služby.

 

Po vyčerpání závazku, na kterém jsme se domluvili, má uživatel možnost službu dále využívat za stejnou cenu. Pokud se však rozhodne službu zrušit nebo přestane platit, služba bude ukončena bez jakýchkoliv poplatků a sankcí.

 

Službu může uživatel ukončit kdykoliv. V případě předčasného ukončení závazku vzniká uživateli povinnost doplatit 100% zbývající ceny závazku (nejméně však 799,-Kč bez DPH), na kterých jsme se domluvili. Pokud si přejete službu ukončit zašlete nám tuto informaci na e-mailovou adresu: info@onepocket.cz a do předmětu napište Zrušení služby. K Vaší žádosti se vyjádříme do 5 pracovních dnů.

 

Odstoupit od smlouvy sjednané na dálku či mimo naši provozovnu můžete i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy – potvrzení o sjednání služby. My nejpozději do 30 dnů vrátíme uživateli zaplacenou částku. Máme však právo na náhradu nákladů za služby, které jste jako uživatel u nás již využili (minimální poplatek je 799,- Kč bez DPH). Pro odstoupení od smlouvy můžete využít formulář, který naleznete pod obchodními podmínkami.

 

Právo odstoupení od smlouvy si vyhrazujeme i my. Můžeme tak učinit v případě, když bude uživatel službu využívat způsobem odporujícím těmto podmínkám, používat urážlivé, vulgární nebo rasistické projevy nebo v případě, že budete službu využívat tak, že to bude negativně ovlivňovat kvalitu služeb poskytovaných jiným uživatelům. Služba je poskytovaná v rozsahu běžného občanského života.

 

Dále byste měli vědět, že si vyhrazujeme právo na nezbytnou odstávku platformy, z důvodu jejích oprav a vylepšení. Zároveň si vyhrazujeme právo na odstávku platformy z důvodu námi nezaviněných zásahů vyšší moci či třetích osob.

 

Založení účtu, zrušení účtu, odstoupení od smlouvy a platby (uživatel obdržel registrační kód)

Pokud jste obdržel/a registrační kód, tak jej stačí zaregistrovat na www.onepocket.cz v záložce registrace. Služba Vám byla zajištěna někým jiným a můžete ji využívat bezplatně. Platnost služby zjistíte od toho, kdo Vám službu zajistil.

 

Komunikace mezi námi

Pro komunikaci s advokáty a ostatními experty slouží webová platforma OP. V platformě můžete komunikovat, zadávat dotazy do právní poradny a vkládat dokumenty. V případě potřeby Vás může obsluha platformy, advokát nebo spolupracující partner kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

 

Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hod. na telefonu +420 775 793 952 a na e-mailu info@onepocket.cz. Stejné kontakty můžete využít i v případě, že byste rádi využili služeb nad rámec jako je právní zastoupení, kompletní právní zastoupení při odškodnění úrazu a dopravních nehodách, sepsání smlouvy apod. Propojíme Vás s odborníky, se kterými se již sami domluvíte na podmínkách vaší spolupráce.

 

Odpovědnost za škody

Vzhledem k tomu, že vám díky platformě OP zprostředkujeme kontakt a rady odborníků z různých profesí a komunikace probíhá napřímo, nemáme možnost ovlivnit obsah těchto sdělení. Nemůžeme tak nést žádnou odpovědnost za jakoukoliv způsobenou škodu, která by vám vznikla z důvodu využití platformy OP či jejich služeb. Plnou odpovědnost za kroky, které učiníte dál, nesete vy.

 

Pokud by se však ukázalo, že rada nebo vyjádření od odborníka nebylo pravdivé, pak v souladu s ust. § 2950 občanského zákoníku platí, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

 

Zároveň platí odpovědnost advokáta za škodu způsobenou klientovi v souladu s § 24 zák. č. 85/1996 Sb. Advokát je pro případ vzniku škody ze zákona pojištěn. Je třeba upozornit, že služba „Právní ePoradna“ obsahuje obecné informace v rámci jednotlivých témat a má pouze informační a doporučující charakter. Stejně tak vzory smluv je třeba brát pouze jako příklad konceptu daného typu smlouvy. S ohledem na samotnou podstatu není možné, aby vzory smluv obsáhly veškeré individuální potřeby.

 

Služba „Dotaz na právníka“ je svojí povahou závislá na kvalitě a rozsahu uživatelem zadaného dotazu. Odpovědnost advokáta za odpověď na právní dotaz uživatele je tímto limitována.

 

Řešení stížností

Můžete nám napsat e-mail, kontaktovat nás přes aplikaci OP nebo nám zavolat. K vaší stížnosti se vyjádříme co nejdříve.  Pokud to nepůjde jinak, můžete se obrátit na:

– platformu pro mimosoudní řešení sporů online zřízenou Českou obchodní inspekcí, kterou můžete kontaktovat na adrese Štěpánská 12, 120 00 Praha či prostřednictvím e-mailu adr@coi.cz.

– V případě, že bychom nebyli schopni domluvit se ani v rámci mimosoudního řešení sporů můžete se obrátit na obecné soudy.

 

Duševní vlastnictví

ONE POCKET GROUP a.s. náleží veškerá práva a nároky vztahující se k poskytování služeb, dále k prezentaci obrázků, textů, grafiky, ilustrace, loga, fotografií, videí apod. Bez našeho souhlasu, případně bez poskytnuté licence, nelze shora uvedené materiály žádným způsobem užívat.

 

 

Závěrečné informace

Závěrem musíte vědět, že tyto podmínky můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Změny či doplnění budou uveřejněny na webových stránkách, případně o nich budete vyrozuměni prostřednictvím e-mailu. Podmínky platformy OP se řídí právním řádem České republiky. Zároveň se zakládá příslušnost soudů České republiky.